Kontaktujte nás
+420 222 934 442
recepce@londonmarket.cz

Analýzy rizikovosti obchodu/teritoria

Politické riziko, zejména na rozvíjejících se trzích, je často vnímáno jako značné investiční omezení. Firmy, které lépe zvládají rizika, jsou chráněny před nebezpečím vyvlastnění, prodlev vládních plateb, zrušení dovozních a vývozních licencí a jsou lépe schopni navrhnout a uskutečnit strategie, které pomohou řídit rizika.

 

Zdroje politických rizik
 • Nepřátelské postoje okolních států
 • Rasové, náboženské problémy
 • Politická nestabilita
 • Změny ve vládě, více mocenských center
 • Přetížené ekonomické prostředí
 • Regulace
 • Populistická politika
 
Rizika narušující celosvětovou stabilitu
 • Oslabení role dolaru a eura
 • Růst cen ropy a strategických surovin
 • Přehřívání ekonomiky Číny
 • Rostoucí penzijní a rozpočtová krize v mnoha západních zemích
 • Mezinárodní terorismus
 • Rasové a náboženské otázky
 • Oslabená důvěra investorů
 • Asymetrická distribuce společenského bohatství
 • Hrozba různých pandemií 
 

Tyto a mnoho dalších aspektů musí zodpovědný investor, financující subjekty a exekutivní management firem zvažovat při přípravě svých strategických a obchodních plánů a ve všech fázích jejich naplňování.

Společnost London Market připravuje rizikové analýzy teritoria, státu, popř. konkrétního regionu v rámci daného státu tak, aby investor/exportér mohl včas identifikovat a řídit výše uvedená rizika a dle potřeby nalézt nástroje na jejich minimalizaci.

24.11.2017

Konference na téma „Velká Británie, 4. největší obchodní partner ČR“

10. října 2017 společnost London Market uspořádala Mezinárodní exportní konferenci v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně s názvem  "Velká Británie, 4. největší obchodní partner ČR"

 

» Více

10.5.2017

Setkání tří významných obchodních komor

Výsledek obrázku pro deutsch-tschechische industrie- und handelskammerVýsledek obrázku pro nordic chamber of commerce in the czech republic

Dne 27.4.2017 proběhlo slavnostní setkání členů britské, německé a skandinávské obchodní komory.

» Více

14.10.2016

Seminář „Brexit“ Britská obchodní komora

Dne 19.9.2016 se za účasti zástupců předních českých a britských firem a investorů konal seminář "Brexit.. a co dál".

» Více

5.4.2016

Konference v Brně na téma „Irán- Exportní příležitosti a možnosti financování“

Dne 23. 3. 2016 proběhla v Brně exportní konference na téma „Irán- Exportní příležitosti a možnosti financování“. 

» Více

5.1.2016

Konference „SUBSAHARSKÁ AFRIKA - exportní příležitosti a jejich financování“

 

   

 

Dne 14. prosince 2015 zahájil náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa obchodní konferenci s názvem „SUBSAHARSKÁ AFRIKA - exportní příležitosti a jejich financování“, která se uskutečnila ve Velkém sále Černínského paláce. Konferenci připravil Odbor ekonomické diplomacie ve spolupráci s Exportní garanční a pojišťovací společností (EGAP) a s agenturou CzechTrade a zúčastnilo se jí 130 hostů se zájmem o vstup na trh afrických zemí.

» Více

Archív novinek