Kontaktujte nás
+420 222 934 442
recepce@londonmarket.cz

Kreditní rizika

Kreditní a realizační (performance) rizika státního či privátního subjektu

Umožňuje pojištění rizika spočívajícího v neplnění dohodnutých finančních podmínek obchodním partnerem (soukromým či státním). Klíčové pro obchodníky a exportéry - produkt umožňuje jednodušší přístup k bankovnímu financování obchodů, neboť pokrývá rizika mnohdy obtížně řešitelná pro banky. Při řádném splnění požadavků je efektivita snížení rizika zaručena dle dohody Basel II. 

 


Investiční riziko (riziko země)

Toto riziko lze charakterizovat pojmy jako konfiskace, znárodnění, deprivace, nesměnitelnost měny, válečné riziko či jiné politické ohrožení obchodu či investice, včetně porušení smluv hostitelskou vládou. Jde zpravidla o projekty v oblasti těžebního průmyslu, infrastruktury, energetiky, výroby, maloobchodu a distribuce.  

 


Majetkové riziko (dlouhodobá aktiva)

Tento typ rizika lze pojistit na stejné bázi jako investiční riziko, nebo jako doplněk standardního modelu – all risks.  

 


Majetkové riziko (mobilní aktiva)

Majetkové riziko mobilních aktiv se vztahuje na mobilní zařízení, vybavení, stroje, dopravní prostředky, zásoby komodit a jiný movitý majetek. Používá se podobné krytí jako při investičním riziku se specifickými úpravami souvisejícími s povahou pojišťovaného majetku.  

 


Riziko neplnění ze smlouvy (zmařená smlouva)

Pojištění pokrývá situace, kdy řádné plnění smlouvy je zmařeno politickými riziky. Tento produkt je často součástí krytí úvěrového rizika.  

 


Bond Risk

Vývozce či dodavatel je povinen poskytnout nabídku, platbu předem a garanci (záruku). Zde existuje riziko, že by příjemce nemusel dostát podmínkám příslušné smlouvy ať už z vlastního zapříčinění či v důsledku politické vyšší moci. Banky vydávající dluhopisy mohou trvat na řádném krytí úvěrového rizika svých klientů.

24.11.2017

Konference na téma „Velká Británie, 4. největší obchodní partner ČR“

10. října 2017 společnost London Market uspořádala Mezinárodní exportní konferenci v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně s názvem  "Velká Británie, 4. největší obchodní partner ČR"

 

» Více

10.5.2017

Setkání tří významných obchodních komor

Výsledek obrázku pro deutsch-tschechische industrie- und handelskammerVýsledek obrázku pro nordic chamber of commerce in the czech republic

Dne 27.4.2017 proběhlo slavnostní setkání členů britské, německé a skandinávské obchodní komory.

» Více

14.10.2016

Seminář „Brexit“ Britská obchodní komora

Dne 19.9.2016 se za účasti zástupců předních českých a britských firem a investorů konal seminář "Brexit.. a co dál".

» Více

5.4.2016

Konference v Brně na téma „Irán- Exportní příležitosti a možnosti financování“

Dne 23. 3. 2016 proběhla v Brně exportní konference na téma „Irán- Exportní příležitosti a možnosti financování“. 

» Více

5.1.2016

Konference „SUBSAHARSKÁ AFRIKA - exportní příležitosti a jejich financování“

 

   

 

Dne 14. prosince 2015 zahájil náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa obchodní konferenci s názvem „SUBSAHARSKÁ AFRIKA - exportní příležitosti a jejich financování“, která se uskutečnila ve Velkém sále Černínského paláce. Konferenci připravil Odbor ekonomické diplomacie ve spolupráci s Exportní garanční a pojišťovací společností (EGAP) a s agenturou CzechTrade a zúčastnilo se jí 130 hostů se zájmem o vstup na trh afrických zemí.

» Více

Archív novinek