Kontaktujte nás
+420 606 661 276
+420 604 756 748
recepce@londonmarket.cz

Analýzy rizikovosti obchodu/teritoria

Politické riziko, zejména na rozvíjejících se trzích, je často vnímáno jako značné investiční omezení. Firmy, které lépe zvládají rizika, jsou chráněny před nebezpečím vyvlastnění, prodlev vládních plateb, zrušení dovozních a vývozních licencí a jsou lépe schopni navrhnout a uskutečnit strategie, které pomohou řídit rizika.

 

Zdroje politických rizik
 • Nepřátelské postoje okolních států
 • Rasové, náboženské problémy
 • Politická nestabilita
 • Změny ve vládě, více mocenských center
 • Přetížené ekonomické prostředí
 • Regulace
 • Populistická politika
 
Rizika narušující celosvětovou stabilitu
 • Oslabení role dolaru a eura
 • Růst cen ropy a strategických surovin
 • Přehřívání ekonomiky Číny
 • Rostoucí penzijní a rozpočtová krize v mnoha západních zemích
 • Mezinárodní terorismus
 • Rasové a náboženské otázky
 • Oslabená důvěra investorů
 • Asymetrická distribuce společenského bohatství
 • Hrozba různých pandemií 
 

Tyto a mnoho dalších aspektů musí zodpovědný investor, financující subjekty a exekutivní management firem zvažovat při přípravě svých strategických a obchodních plánů a ve všech fázích jejich naplňování.

Společnost London Market připravuje rizikové analýzy teritoria, státu, popř. konkrétního regionu v rámci daného státu tak, aby investor/exportér mohl včas identifikovat a řídit výše uvedená rizika a dle potřeby nalézt nástroje na jejich minimalizaci.

4.10.2021

Jak zvýšit postavení České republiky v globální ekonomice

Petr Karel, partner společnosti London Market, diskutoval na předvolební debatě s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem a dalšími předními osobnostmi české politické scény. Debata byla zaštítěná Americkou obchodní komorou, Britskou obchodní komorou, Švýcarskou obchodní komorou a Aspen Institute.

» Více

9.4.2021

Green Growth Online Conference

Petr Karel, řídící partner společnosti London Market, byl moderátorem mezinárodní konference Sustainability and GreenGrowth, která byla součástí "pre-Glosgow COP 26 Climate Summit" iniciativ. 

» Více

18.6.2020

Změna sídla společnosti

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vám oznámit změnu týkající se sídla naší společnosti London market.

» Více

26.6.2019

Podcast: České strojírenství čelí ohromné konkurenci z rozvíjejících se trhů

Rozhovor s partnerem společnosti London Market, Petrem Karlem, na téma českého strojírenství. Rozvojové ekonomiky nevyrábí už pouze levně. Svoje výrobky doplnily i o vysokou přidanou hodnotu.

» Více

7.2.2019

Seminář s názvem „Jak se změní vaše obchodování po BREXITu“

 

Dne 10.1.2019 Britská obchodní komora ve spolupráci s PwC uspořádala seminář s názvem „Jak se změní vaše obchodování po BREXITu?“ 

» Více

Archív novinek