Kontaktujte nás
+420 222 934 442
recepce@londonmarket.cz

Kreditní rizika

Kreditní a realizační (performance) rizika státního či privátního subjektu

Umožňuje pojištění rizika spočívajícího v neplnění dohodnutých finančních podmínek obchodním partnerem (soukromým či státním). Klíčové pro obchodníky a exportéry - produkt umožňuje jednodušší přístup k bankovnímu financování obchodů, neboť pokrývá rizika mnohdy obtížně řešitelná pro banky. Při řádném splnění požadavků je efektivita snížení rizika zaručena dle dohody Basel II. 

 


Investiční riziko (riziko země)

Toto riziko lze charakterizovat pojmy jako konfiskace, znárodnění, deprivace, nesměnitelnost měny, válečné riziko či jiné politické ohrožení obchodu či investice, včetně porušení smluv hostitelskou vládou. Jde zpravidla o projekty v oblasti těžebního průmyslu, infrastruktury, energetiky, výroby, maloobchodu a distribuce.  

 


Majetkové riziko (dlouhodobá aktiva)

Tento typ rizika lze pojistit na stejné bázi jako investiční riziko, nebo jako doplněk standardního modelu – all risks.  

 


Majetkové riziko (mobilní aktiva)

Majetkové riziko mobilních aktiv se vztahuje na mobilní zařízení, vybavení, stroje, dopravní prostředky, zásoby komodit a jiný movitý majetek. Používá se podobné krytí jako při investičním riziku se specifickými úpravami souvisejícími s povahou pojišťovaného majetku.  

 


Riziko neplnění ze smlouvy (zmařená smlouva)

Pojištění pokrývá situace, kdy řádné plnění smlouvy je zmařeno politickými riziky. Tento produkt je často součástí krytí úvěrového rizika.  

 


Bond Risk

Vývozce či dodavatel je povinen poskytnout nabídku, platbu předem a garanci (záruku). Zde existuje riziko, že by příjemce nemusel dostát podmínkám příslušné smlouvy ať už z vlastního zapříčinění či v důsledku politické vyšší moci. Banky vydávající dluhopisy mohou trvat na řádném krytí úvěrového rizika svých klientů.

26.6.2019

Podcast: České strojírenství čelí ohromné konkurenci z rozvíjejících se trhů

Rozhovor s partnerem společnosti London Market, Petrem Karlem, na téma českého strojírenství. Rozvojové ekonomiky nevyrábí už pouze levně. Svoje výrobky doplnily i o vysokou přidanou hodnotu.

» Více

7.2.2019

Seminář s názvem „Jak se změní vaše obchodování po BREXITu“

 

Dne 10.1.2019 Britská obchodní komora ve spolupráci s PwC uspořádala seminář s názvem „Jak se změní vaše obchodování po BREXITu?“ 

» Více

28.6.2018

Seminář „Jak DNES uspět v mezinárodním obchodě“

 Výsledek obrázku pro čsob

Dne 20.6.2018 se konal seminář s názvem „Jak DNES uspět v mezinárodním obchodě“ pořádaný ČSOB pro jejich klienty a obchodní partnery.

» Více

17.4.2018

Kulatý stůl s guvernérem ČNB Jiřím Rusnokem

    

Dne 11. dubna 2018 pořádala Britská obchodní komora ve spolupráci se společností London Market kulatý stůl s guvernérem ČNB Jiřím Rusnokem.

» Více

24.11.2017

Konference na téma „Velká Británie, 4. největší obchodní partner ČR“

10. října 2017 společnost London Market uspořádala Mezinárodní exportní konferenci v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně s názvem  "Velká Británie, 4. největší obchodní partner ČR"

 

» Více

Archív novinek