Kontaktujte nás
+420 222 934 442
recepce@londonmarket.cz

News

 

Change of company address

Jun 18, 2020

Dear Business Partners,

we would like to inform you about a change concerning the registered address of our company London market.

» More

Změna sídla společnosti

Jun 18, 2020

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vám oznámit změnu týkající se sídla naší společnosti London market.

» More

Podcast: České strojírenství čelí ohromné konkurenci z rozvíjejících se trhů

Jun 26, 2019

Rozhovor s partnerem společnosti London Market, Petrem Karlem, na téma českého strojírenství. Rozvojové ekonomiky nevyrábí už pouze levně. Svoje výrobky doplnily i o vysokou přidanou hodnotu.

» More

“How will your business change after Brexit“ seminar

Jul 2, 2019

   

On the 10th of January 2019, the British Chamber of Commerce, in cooperation with PwC, organized a seminar titled " How will your business change after Brexit?“  

» More

Seminář s názvem „Jak se změní vaše obchodování po BREXITu“

Jul 2, 2019

 

Dne 10.1.2019 Britská obchodní komora ve spolupráci s PwC uspořádala seminář s názvem „Jak se změní vaše obchodování po BREXITu?“ 

» More

“How to succeed in International Trade today“ seminar

Jun 28, 2018

   Výsledek obrázku pro čsob

On 20 June 2018, CSOB organized a seminar titled "How to Succeed in International Trade today" for their clients and business partners. 

» More

Seminář „Jak DNES uspět v mezinárodním obchodě“

Jun 28, 2018

 Výsledek obrázku pro čsob

Dne 20.6.2018 se konal seminář s názvem „Jak DNES uspět v mezinárodním obchodě“ pořádaný ČSOB pro jejich klienty a obchodní partnery.

» More

Round Table with CNB Governor Jiří Rusnok

Apr 17, 2018

     

On 11 April 2018, the British Chamber of Commerce, in cooperation with London Market, organized a roundtable with CNB Governor Jiří Rusnok.

» More

Kulatý stůl s guvernérem ČNB Jiřím Rusnokem

Apr 17, 2018

    

Dne 11. dubna 2018 pořádala Britská obchodní komora ve spolupráci se společností London Market kulatý stůl s guvernérem ČNB Jiřím Rusnokem.

» More

Conference on “UK 4th biggest trading partner of the Czech Republic “

Nov 24, 2017

Company London Market organised International Export conference within Brno International Fair „UK 4th biggest trading partner of the Czech Republic “

» More

Konference na téma „Velká Británie, 4. největší obchodní partner ČR“

Nov 24, 2017

10. října 2017 společnost London Market uspořádala Mezinárodní exportní konferenci v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně s názvem  "Velká Británie, 4. největší obchodní partner ČR"

 

» More

Meeting of the three important chambers on the Czech market

Oct 5, 2017

On April 27, 2017, there was a festive meeting of members of the British, German and Scandinavian Chambers of Commerce.

Výsledek obrázku pro deutsch-tschechische industrie- und handelskammerVýsledek obrázku pro nordic chamber of commerce in the czech republic

» More

Setkání tří významných obchodních komor

Oct 5, 2017

Výsledek obrázku pro deutsch-tschechische industrie- und handelskammerVýsledek obrázku pro nordic chamber of commerce in the czech republic

Dne 27.4.2017 proběhlo slavnostní setkání členů britské, německé a skandinávské obchodní komory.

» More

A “Brexit” seminar, British Chamber of Commerce

Oct 14, 2016

 

A seminar called "Brexit ... and what's next" was held at the British Chamber of Commerce in Prague on the 19th of September 2016 with the participation of representatives of leading Czech and British companies and investors. 

» More

Seminář „Brexit“ Britská obchodní komora

Oct 14, 2016

Dne 19.9.2016 se za účasti zástupců předních českých a britských firem a investorů konal seminář "Brexit.. a co dál".

» More

Conference: "Sub-Saharan Africa - export opportunities and their financing"

May 25, 2016

   

On December 14, 2015 Deputy Foreign Minister Martin Tlapa opened the business conference entitled "Sub-Saharan Africa - export opportunities and their financing", which was held at the Great Hall of the Czernin Palace. The conference was prepared by the Department of Economic Diplomacy in cooperation with the Export Guarantee and Insurance Corporation (EGAP) and the Czech Trade Agency and was attended by 130 guests with an interest in entering the markets of African countries.

» More

Conference in Brno: "Iran-Export opportunities and financing options"

May 4, 2016

On 23th of March 2016 an export conference on "Iran-Export opportunities and financing options" took place in Brno. 

» More

Konference v Brně na téma „Irán- Exportní příležitosti a možnosti financování“

May 4, 2016

Dne 23. 3. 2016 proběhla v Brně exportní konference na téma „Irán- Exportní příležitosti a možnosti financování“. 

» More

Konference „SUBSAHARSKÁ AFRIKA - exportní příležitosti a jejich financování“

May 1, 2016

 

   

 

Dne 14. prosince 2015 zahájil náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa obchodní konferenci s názvem „SUBSAHARSKÁ AFRIKA - exportní příležitosti a jejich financování“, která se uskutečnila ve Velkém sále Černínského paláce. Konferenci připravil Odbor ekonomické diplomacie ve spolupráci s Exportní garanční a pojišťovací společností (EGAP) a s agenturou CzechTrade a zúčastnilo se jí 130 hostů se zájmem o vstup na trh afrických zemí.

» More

Press release from the conference in Brno: Africa- New Markets and Opportunities for Czech-African Co-operation

Sep 30, 2015

 https://www.londonmarket.cz/public/userfiles/image/lm.jpg

 

After the successful conference in Brno: Africa- New Markets and Opportunities for Czech-African Co-operation, which took place on the 15th of September 2015,  the economic newspapers Hospodářské noviny issued two articles which can be found by clicking on the link below (only Czech language available): 

 

» More

Tiskové zprávy z Konference v Brně: Afrika-Nové trhy a příležitosti pro české exportéry

Sep 18, 2015

Po úspěšné konferenci v Brně na téma Afrika- nové trhy a příležitosti pro české exportéry vydaly Hospodářské noviny 15.9. a 16.9.2015 dva níže ocitované články. 

» More

Conference in Brno: Africa- New Markets and Opportunities for Czech-African Co-operation

Dec 8, 2015

Company London Market together with Czech Export Credit Agency (EGAP) organise on the 15th September 2015 a conference within the International Engineering Fair in Brno regarding new markets and opportunities in Africa.The conference will feature the representatives of the Ministery of Industry and Trade and the Ministery of Foreign Affairs of the Czech Republic, Leading African banks, Lawyers, Ambassadors of key African Countries, successful exporters, representatives of etc.

 

» More

Konference v Brně: Afrika-Nové trhy a příležitosti pro české exportéry

Dec 8, 2015

          

15.9.2015 ve spolupráci s EGAP pořádá společnost London Market v rámci brněnského MSV konferenci na téma Afrika- nové trhy a příležitosti pro české exportéry. Na konferenci vystoupí zástupci MPO a MZV ČR, předních afrických bank, úspěšní exportéři, zástupci EGAP a London Market a řada dalších.

» More

Kulatý stůl s Guvernérem ČNB

Jun 23, 2015

15. června proběhl na britské ambasádě kulatý stůl s guvernérem ČNB Miroslavem Singerem.

 

» More

Export seminar in Ostrava 16.4.2015

Jul 5, 2015

Image result for komerční banka

London Market presented at the Export seminar in Ostrava, organized by Komerční banka, EGAP and Ministry of Industry and Transport of the Czech Republic regarding the Possibilities of export financing and insurance in Azerbaijan and Turkey.

» More

Exportní seminář v Ostravě- 16.4.2015

Jul 5, 2015

Image result for komerční banka

 Společnost London Market, a.s. se zúčastnila Exportního semináře v Ostravě, který pořádala společně Komerční banka, EGAP a Svaz průmyslu a dopravy ČR na téma Možnosti financování a pojištění obchodu v Ázerbajdžánu a Turecku.

 

» More

Inaugural Conference on Export/Import Romania

Nov 25, 2014

P. Karel - Managing Partner of London Market presented within the Expert Panel on Export Financing and Credit/Political Risk Insurance the experience and best practices of co-operation among Exporters/Banks/ECA´s/Private Market Insurance in the territory of Central and Eastern Europe.

» More

Konference o exportu/importu v Rumunsku

Nov 25, 2014

  P. Karel, řídící partner společnosti London Market, prezentoval v rámci odborného panelu zaměřeného na financování exportu/importu a pojišťování kreditních a politických rizik, zkušenosti v oblasti spolupráce exportérů/bankovního sektoru/exportních agentur a londýnského pojistného trhu v regionu střední a východní Evropy.

» More

The ceremonial unveiling of a monument in honor of the Czechoslovak airmen of the Royal Air Force

Feb 7, 2014

On June 17th 2014 the Monument  in honor of the Czechoslovak airmen who served in the RAF during the Second World War was unveiled. The monument, called the Winged Lion, is a gift from the British-Czech community.  

» More

Slavnostní odhalení pomníku na počest čs. letcům královského letectva

Feb 7, 2014

Dne 17. června na pražském Klárově byl odhalen pomník československým válečným letcům z druhé světové války. Sochu v podobě okřídleného lva Česku darovala jako poděkování za hrdinství pilotů britská komunita žijící v České republice.

» More

< Previous | 1 | 2 | Next >

Jun 18, 2020

Change of company address

Dear Business Partners,

we would like to inform you about a change concerning the registered address of our company London market.

» More

Feb 7, 2019

“How will your business change after Brexit“ seminar

   

On the 10th of January 2019, the British Chamber of Commerce, in cooperation with PwC, organized a seminar titled " How will your business change after Brexit?“  

» More

Jun 28, 2018

“How to succeed in International Trade today“ seminar

   Výsledek obrázku pro čsob

On 20 June 2018, CSOB organized a seminar titled "How to Succeed in International Trade today" for their clients and business partners. 

» More

Apr 17, 2018

Round Table with CNB Governor Jiří Rusnok

     

On 11 April 2018, the British Chamber of Commerce, in cooperation with London Market, organized a roundtable with CNB Governor Jiří Rusnok.

» More

Nov 24, 2017

Conference on “UK 4th biggest trading partner of the Czech Republic “

Company London Market organised International Export conference within Brno International Fair „UK 4th biggest trading partner of the Czech Republic “

» More

News archive