Kontaktujte nás
+420 606 661 276
+420 604 756 748
recepce@londonmarket.cz

Kreditní rizika

Kreditní a realizační (performance) rizika státního či privátního subjektu

Umožňuje pojištění rizika spočívajícího v neplnění dohodnutých finančních podmínek obchodním partnerem (soukromým či státním). Klíčové pro obchodníky a exportéry - produkt umožňuje jednodušší přístup k bankovnímu financování obchodů, neboť pokrývá rizika mnohdy obtížně řešitelná pro banky. Při řádném splnění požadavků je efektivita snížení rizika zaručena dle dohody Basel II. 

 


Investiční riziko (riziko země)

Toto riziko lze charakterizovat pojmy jako konfiskace, znárodnění, deprivace, nesměnitelnost měny, válečné riziko či jiné politické ohrožení obchodu či investice, včetně porušení smluv hostitelskou vládou. Jde zpravidla o projekty v oblasti těžebního průmyslu, infrastruktury, energetiky, výroby, maloobchodu a distribuce.  

 


Majetkové riziko (dlouhodobá aktiva)

Tento typ rizika lze pojistit na stejné bázi jako investiční riziko, nebo jako doplněk standardního modelu – all risks.  

 


Majetkové riziko (mobilní aktiva)

Majetkové riziko mobilních aktiv se vztahuje na mobilní zařízení, vybavení, stroje, dopravní prostředky, zásoby komodit a jiný movitý majetek. Používá se podobné krytí jako při investičním riziku se specifickými úpravami souvisejícími s povahou pojišťovaného majetku.  

 


Riziko neplnění ze smlouvy (zmařená smlouva)

Pojištění pokrývá situace, kdy řádné plnění smlouvy je zmařeno politickými riziky. Tento produkt je často součástí krytí úvěrového rizika.  

 


Bond Risk

Vývozce či dodavatel je povinen poskytnout nabídku, platbu předem a garanci (záruku). Zde existuje riziko, že by příjemce nemusel dostát podmínkám příslušné smlouvy ať už z vlastního zapříčinění či v důsledku politické vyšší moci. Banky vydávající dluhopisy mohou trvat na řádném krytí úvěrového rizika svých klientů.

4.10.2021

Jak zvýšit postavení České republiky v globální ekonomice

Petr Karel, partner společnosti London Market, diskutoval na předvolební debatě s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem a dalšími předními osobnostmi české politické scény. Debata byla zaštítěná Americkou obchodní komorou, Britskou obchodní komorou, Švýcarskou obchodní komorou a Aspen Institute.

» Více

9.4.2021

Green Growth Online Conference

Petr Karel, řídící partner společnosti London Market, byl moderátorem mezinárodní konference Sustainability and GreenGrowth, která byla součástí "pre-Glosgow COP 26 Climate Summit" iniciativ. 

» Více

18.6.2020

Změna sídla společnosti

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vám oznámit změnu týkající se sídla naší společnosti London market.

» Více

26.6.2019

Podcast: České strojírenství čelí ohromné konkurenci z rozvíjejících se trhů

Rozhovor s partnerem společnosti London Market, Petrem Karlem, na téma českého strojírenství. Rozvojové ekonomiky nevyrábí už pouze levně. Svoje výrobky doplnily i o vysokou přidanou hodnotu.

» Více

7.2.2019

Seminář s názvem „Jak se změní vaše obchodování po BREXITu“

 

Dne 10.1.2019 Britská obchodní komora ve spolupráci s PwC uspořádala seminář s názvem „Jak se změní vaše obchodování po BREXITu?“ 

» Více

Archív novinek