Kontaktujte nás
+420 606 661 276
+420 604 756 748
recepce@londonmarket.cz

Novinky

 

How to increase Czechia´s place in the global economy

4.10.2021

Petr Karel, managing partner of London Market, discussed with the Minister of Industry and Trade Karel Havlíček and other leading figures of the Czech political scene in the pre-election debate which was organized by the American Chamber of Commerce, the British Chamber of Commerce, the Swiss Chamber of Commerce and the Aspen Institute.

» Více

Jak zvýšit postavení České republiky v globální ekonomice

4.10.2021

Petr Karel, partner společnosti London Market, diskutoval na předvolební debatě s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem a dalšími předními osobnostmi české politické scény. Debata byla zaštítěná Americkou obchodní komorou, Britskou obchodní komorou, Švýcarskou obchodní komorou a Aspen Institute.

» Více

Green Growth Online Conference

9.4.2021

Petr Karel, Managing partner of London Market was a moderator of the International conference on GreenGrowth and Sustainable development which was organised as part of "pre-Glasgow COP 26 Climate Summit" initiatives.

» Více

Green Growth Online Conference

9.4.2021

Petr Karel, řídící partner společnosti London Market, byl moderátorem mezinárodní konference Sustainability and GreenGrowth, která byla součástí "pre-Glosgow COP 26 Climate Summit" iniciativ. 

» Více

Change of company address

18.6.2020

Dear Business Partners,

we would like to inform you about a change concerning the registered address of our company London market.

» Více

Změna sídla společnosti

18.6.2020

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vám oznámit změnu týkající se sídla naší společnosti London market.

» Více

Podcast: České strojírenství čelí ohromné konkurenci z rozvíjejících se trhů

26.6.2019

Rozhovor s partnerem společnosti London Market, Petrem Karlem, na téma českého strojírenství. Rozvojové ekonomiky nevyrábí už pouze levně. Svoje výrobky doplnily i o vysokou přidanou hodnotu.

» Více

“How will your business change after Brexit“ seminar

7.2.2019

   

On the 10th of January 2019, the British Chamber of Commerce, in cooperation with PwC, organized a seminar titled " How will your business change after Brexit?“  

» Více

Seminář s názvem „Jak se změní vaše obchodování po BREXITu“

7.2.2019

 

Dne 10.1.2019 Britská obchodní komora ve spolupráci s PwC uspořádala seminář s názvem „Jak se změní vaše obchodování po BREXITu?“ 

» Více

“How to succeed in International Trade today“ seminar

28.6.2018

   Výsledek obrázku pro čsob

On 20 June 2018, CSOB organized a seminar titled "How to Succeed in International Trade today" for their clients and business partners. 

» Více

Seminář „Jak DNES uspět v mezinárodním obchodě“

28.6.2018

 Výsledek obrázku pro čsob

Dne 20.6.2018 se konal seminář s názvem „Jak DNES uspět v mezinárodním obchodě“ pořádaný ČSOB pro jejich klienty a obchodní partnery.

» Více

Round Table with CNB Governor Jiří Rusnok

17.4.2018

     

On 11 April 2018, the British Chamber of Commerce, in cooperation with London Market, organized a roundtable with CNB Governor Jiří Rusnok.

» Více

Kulatý stůl s guvernérem ČNB Jiřím Rusnokem

17.4.2018

    

Dne 11. dubna 2018 pořádala Britská obchodní komora ve spolupráci se společností London Market kulatý stůl s guvernérem ČNB Jiřím Rusnokem.

» Více

Conference on “UK 4th biggest trading partner of the Czech Republic “

24.11.2017

Company London Market organised International Export conference within Brno International Fair „UK 4th biggest trading partner of the Czech Republic “

» Více

Konference na téma „Velká Británie, 4. největší obchodní partner ČR“

24.11.2017

10. října 2017 společnost London Market uspořádala Mezinárodní exportní konferenci v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně s názvem  "Velká Británie, 4. největší obchodní partner ČR"

 

» Více

Meeting of the three important chambers on the Czech market

10.5.2017

On April 27, 2017, there was a festive meeting of members of the British, German and Scandinavian Chambers of Commerce.

Výsledek obrázku pro deutsch-tschechische industrie- und handelskammerVýsledek obrázku pro nordic chamber of commerce in the czech republic

» Více

Setkání tří významných obchodních komor

10.5.2017

Výsledek obrázku pro deutsch-tschechische industrie- und handelskammerVýsledek obrázku pro nordic chamber of commerce in the czech republic

Dne 27.4.2017 proběhlo slavnostní setkání členů britské, německé a skandinávské obchodní komory.

» Více

A “Brexit” seminar, British Chamber of Commerce

14.10.2016

 

A seminar called "Brexit ... and what's next" was held at the British Chamber of Commerce in Prague on the 19th of September 2016 with the participation of representatives of leading Czech and British companies and investors. 

» Více

Seminář „Brexit“ Britská obchodní komora

14.10.2016

Dne 19.9.2016 se za účasti zástupců předních českých a britských firem a investorů konal seminář "Brexit.. a co dál".

» Více

Conference: "Sub-Saharan Africa - export opportunities and their financing"

25.5.2016

   

On December 14, 2015 Deputy Foreign Minister Martin Tlapa opened the business conference entitled "Sub-Saharan Africa - export opportunities and their financing", which was held at the Great Hall of the Czernin Palace. The conference was prepared by the Department of Economic Diplomacy in cooperation with the Export Guarantee and Insurance Corporation (EGAP) and the Czech Trade Agency and was attended by 130 guests with an interest in entering the markets of African countries.

» Více

Conference in Brno: "Iran-Export opportunities and financing options"

5.4.2016

On 23th of March 2016 an export conference on "Iran-Export opportunities and financing options" took place in Brno. 

» Více

Konference v Brně na téma „Irán- Exportní příležitosti a možnosti financování“

5.4.2016

Dne 23. 3. 2016 proběhla v Brně exportní konference na téma „Irán- Exportní příležitosti a možnosti financování“. 

» Více

Konference „SUBSAHARSKÁ AFRIKA - exportní příležitosti a jejich financování“

5.1.2016

 

   

 

Dne 14. prosince 2015 zahájil náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa obchodní konferenci s názvem „SUBSAHARSKÁ AFRIKA - exportní příležitosti a jejich financování“, která se uskutečnila ve Velkém sále Černínského paláce. Konferenci připravil Odbor ekonomické diplomacie ve spolupráci s Exportní garanční a pojišťovací společností (EGAP) a s agenturou CzechTrade a zúčastnilo se jí 130 hostů se zájmem o vstup na trh afrických zemí.

» Více

Press release from the conference in Brno: Africa- New Markets and Opportunities for Czech-African Co-operation

30.9.2015

 https://www.londonmarket.cz/public/userfiles/image/lm.jpg

 

After the successful conference in Brno: Africa- New Markets and Opportunities for Czech-African Co-operation, which took place on the 15th of September 2015,  the economic newspapers Hospodářské noviny issued two articles which can be found by clicking on the link below (only Czech language available): 

 

» Více

Tiskové zprávy z Konference v Brně: Afrika-Nové trhy a příležitosti pro české exportéry

18.9.2015

Po úspěšné konferenci v Brně na téma Afrika- nové trhy a příležitosti pro české exportéry vydaly Hospodářské noviny 15.9. a 16.9.2015 dva níže ocitované články. 

» Více

Conference in Brno: Africa- New Markets and Opportunities for Czech-African Co-operation

12.8.2015

Company London Market together with Czech Export Credit Agency (EGAP) organise on the 15th September 2015 a conference within the International Engineering Fair in Brno regarding new markets and opportunities in Africa.The conference will feature the representatives of the Ministery of Industry and Trade and the Ministery of Foreign Affairs of the Czech Republic, Leading African banks, Lawyers, Ambassadors of key African Countries, successful exporters, representatives of etc.

 

» Více

Konference v Brně: Afrika-Nové trhy a příležitosti pro české exportéry

12.8.2015

          

15.9.2015 ve spolupráci s EGAP pořádá společnost London Market v rámci brněnského MSV konferenci na téma Afrika- nové trhy a příležitosti pro české exportéry. Na konferenci vystoupí zástupci MPO a MZV ČR, předních afrických bank, úspěšní exportéři, zástupci EGAP a London Market a řada dalších.

» Více

Kulatý stůl s Guvernérem ČNB

23.6.2015

15. června proběhl na britské ambasádě kulatý stůl s guvernérem ČNB Miroslavem Singerem.

 

» Více

Export seminar in Ostrava 16.4.2015

7.5.2015

Image result for komerční banka

London Market presented at the Export seminar in Ostrava, organized by Komerční banka, EGAP and Ministry of Industry and Transport of the Czech Republic regarding the Possibilities of export financing and insurance in Azerbaijan and Turkey.

» Více

Exportní seminář v Ostravě- 16.4.2015

7.5.2015

Image result for komerční banka

 Společnost London Market, a.s. se zúčastnila Exportního semináře v Ostravě, který pořádala společně Komerční banka, EGAP a Svaz průmyslu a dopravy ČR na téma Možnosti financování a pojištění obchodu v Ázerbajdžánu a Turecku.

 

» Více

< Předchozí | 1 | 2 | Další >

4.10.2021

Jak zvýšit postavení České republiky v globální ekonomice

Petr Karel, partner společnosti London Market, diskutoval na předvolební debatě s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem a dalšími předními osobnostmi české politické scény. Debata byla zaštítěná Americkou obchodní komorou, Britskou obchodní komorou, Švýcarskou obchodní komorou a Aspen Institute.

» Více

9.4.2021

Green Growth Online Conference

Petr Karel, řídící partner společnosti London Market, byl moderátorem mezinárodní konference Sustainability and GreenGrowth, která byla součástí "pre-Glosgow COP 26 Climate Summit" iniciativ. 

» Více

18.6.2020

Změna sídla společnosti

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vám oznámit změnu týkající se sídla naší společnosti London market.

» Více

26.6.2019

Podcast: České strojírenství čelí ohromné konkurenci z rozvíjejících se trhů

Rozhovor s partnerem společnosti London Market, Petrem Karlem, na téma českého strojírenství. Rozvojové ekonomiky nevyrábí už pouze levně. Svoje výrobky doplnily i o vysokou přidanou hodnotu.

» Více

7.2.2019

Seminář s názvem „Jak se změní vaše obchodování po BREXITu“

 

Dne 10.1.2019 Britská obchodní komora ve spolupráci s PwC uspořádala seminář s názvem „Jak se změní vaše obchodování po BREXITu?“ 

» Více

Archív novinek